Kvalité

Hög kvalité

WEGAAs produkter håller och ska hålla hög kvalité. Såväl sjukvårdspersonal som patienter ska känna sig trygga i att produkterna bidrar till en noggrann vård.

CE-märkta

Produkterna är CE – märkta enligt gällande regelverk (Läkemedelsverkets författning 2003:11) för medicin-tekniska produkter.

Patent och designskydd

WEGAA engångsmätband är patent och är designskyddade.