Kvalité

Hög kvalité

WEGAA® produkter håller och ska hålla hög kvalité. Såväl sjukvårdspersonal som patienter ska känna sig trygga i att produkterna bidrar till en noggrann vård.

CE-märkta

Produkterna är CE – märkta enligt gällande regelverk (Läkemedelsverkets författning 2003:11) för medicintekniska produkter.

Patent och designskydd

WEGAA® engångsmätband är patent och är designskyddade.